เครื่องจักร

BENDING

5

 

BENDING
Specifications
- Bending capacity: 135 Ton
- Table length : 3000 mm

 

BYSTRONIC LASER CUTTING

1

 

BYSTRONIC LASER CUTTING
Specifications
- Material thicknesses that can be cut : 4400 w
- Max. sheet thickness
- Mild steel : 25 mm
- Stainless steel : 20 mm
- Aluminium :12 mm
- Acrylic : 20 mm
- Max sheet size 1500x3000 mm

 

TRUMPF LASER CUTTING 3020

3

 

TRUMPF LASER CUTTING

Guaranteed max.laser out put : 3200w
Max : Sheet thickness
-Mild steel: 20 mm
-Stainless steel: 12.0 mm
-Aluminium: 8.0 mm
-Max sheet size1500 x 3000 mm

 

TRUMPF LASER CUTTING 1030

2

 

TRUMPF LASER CUTTING 1030
Specification
output:
TruCoax 2500 w
Beam mode:
TruCoax 2500 TEMoo
Maximum sheet thicknesses
Mild steel(O2):
TruCoax 2500 15 mm
Stainlass steel(N2):
TruCoax 2500 6 mm
Aluminum alloy(N2):
TruCoax 2500 5 mm
Max sheet size 1500 x 3000 mm

 

V-CUT MACHINE

4

 

V-CUT MACHINE
Specifications
- Max sheet size : 1500 x 4000 mm
- Max worksheet thickness : 3.0 mm

 

ตัวอย่างผลงาน

รับตัดเลเซอร์
ผลงานการพับ ม้วน
ผลงานการเชื่อม ประกอบชิ้นงาน